Fjellhall, Hillestad

Dansen starter kl. 20.00, slutter kl. 01.00

Hver første lørdag i måneden, fra september til april.

Vi ønsker velkommen til fest med god dansemusikk og mye glede!

Alltid levende musikk!
Andre spørsmål stilles til formann Jon Refvik tlf. 91754224

Fester

2.Mars 2024 - Contrazt Duo


Årsmøte 2.Mars starter kl. 19.00

Dansefesten starter kl. 20.00 etter årsmøtet


Styre

Formann Jon Refvik Telf: 91754224 Email: jon.s.refvik@gmail.com

Nestformann Ragnar Fostrød

Sekretær Turid Åsheim

Kasserer Laila Hopen

Styremedlem Kjersti Njøten

Styremedlem Per Kaasa

Varamedlem Solfrid Andersen

Varamedlem Terje Wium

Revisor:

Valgkomite Henny Anita Åkerholt

Valgkomite Anita Gonsholt


Om Oss

Dansens venner Holmestrand


Vi er en gjeng danseglade som treffes på Fjellhall i Holmestrand noen


lørdager i året, til topp danseband musikk.


Vi har fester hver første lørdag i måneden, september, oktober, november, desember, og romjulsfest 4.juledag.


Deretter hver første lørdag i februar, mars, april (eller lørdagen før palmesøndag).


Dørene åpnes kl.19.00 og musikken starter kl. 20.00


Ta med eget smørbrødfat.


Bilder


Inngangsbilletter er: Medlemmer kr. 200,- og gjester betaler kr. 350,-

(Vi tar også Vipps)


Kiosk


Salg av pølser og mineralvann i kiosken. Ta gjerne med egen mat og drikke.

(Kaffe serveres i pausen)


Spørsmål stilles til:

Formann: Jon Refvik tlf. 91754224


Ønsker du å bli medlem er årskontingenten kr. 200,-


Kart

Ved sort merke finner du Fjellhall, Holmestrand.


Vedtekter

Vedtekter for Dansens Venner - Holmestrand


(Endret ved årsmøtet 06.03.2004 , 04.03.2006 og 04.03.2023 )


§ 1 Foreningens navn er Dansens Venner i Holmestrand.


§ 2 Medlemskap: Enhver som er interessert i de aktiviteter som Dansens Venner i Holmestrand driver, kan opptas som medlem.


§ 3 Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet, og skal behandle følgende saker:


1. Beretning


2. Revidert regnskap


3. Valg:


a) valg av formann som velges hvert år ved særskilt valg


b) varaformann og sekretær som velges det ene året (2 år)


c) kasserer og to styremedlemmer det andre året (2 år) første gang ved loddtrekning


d) to varamenn til styret (for 2 år)


e) to revisorer med varamenn (for 2 år)


f) valgkomite på to medlemmer
4. Innkomne forslag: Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.


5. Fastsettelse av årskontingenten for det påfølgende år, dvs. for neste kalenderår.


§ 4 Dansens Venner blir driftet på dugnad, derfor vil alle medlemmer bli innkalt til å delta i arrangementskomite, etter en

rullering, her plikter medlemmer å delta. Som medlem i Dansens Venner vil du også kunne bli spurt om å ta ansvar i styret.


§ 5 Styret kan utelukke medlemmer som etter styrets oppfatning har vist uverdig opptreden.


§ 6 Forandring av disse vedtekter kan kun skje på årsmøtet med 2/3 flertall.


§ 7 Oppløsning av foreningen kan kun skje på årsmøtet med 2/3 flertall. Foreningens midler tilfaller ved oppløsning en eller flere veldedige organisasjoner bestemt av årsmøtet.